Ostatní

Makro na zpracování textu v aplikaci Word

Níže uvedené makro spuštěné v aplikaci Word odstraní v otevřeném dokumentu nadbytečné pevné mezery a vloží je tam, kde jsou potřeba, tedy na konci řádku za k, o, s, v, w, u, z. Uvažuji i o „w“ kvůli zpracování polského textu. Podobná makra jsou k dispozici na různých webových stránkách, ale žádné z nich nezpracovává poznámky pod čarou. Uvedené makro opraví i text např. „v O Ječmínkovi“, nahradí více mezer za sebou mezerou jednou tak, aby mezi jednotlivými slovy byla vždy jen jedna mezera a na konci odstavce odstraní všechny zbytečné prázdné znaky (mezery, tabelátory apod.) .
Použití a šíření makra je zdarma s podmínkou ponechání všech komentářů.
Verze 1.03 - přidáno odstranění prázdných znaků před koncem odstavce.
Verze 1.02 - zjednodušení funkce nahrazení více mezer mezerou jednou.
Verze 1.01 - přidáno nahrazení více mezer mezerou jednou tak, aby mezi slovy byla vždy jen jedna mezera.

Stáhnout zde:

Nebo kopírovat pomocí Ctrl+A a Ctrl+C z okna:

 

15. 9. 2022

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený